Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

TikTokСпоред данни, получени от едно от най-популярните в последно време мобилни приложения ТикТок, една трета от потребителите на приложението в САЩ са на възраст под 14 години. ТикТок има общо над 800 милиона активни потребители в 154 държави.

Децата се увличат от онлайн игри и нови приложения, които обаче не са тайна и за педофилите. Поради това е важно да знаем какви са рисковете, да вземем мерки за сигурността на децата и да говорим с тях за опасностите онлайн.

Едва 30 на сто от учениците в прогимназиален и гимназиален курс на обучение са извършвали работа с различни източници, след като са били запознати с методите и критериите, които трябва да прилагат. Този процент намалява на 22 , когато бъдат сегментирани ученици, които са прилагали тези знания за изпълнението на задача, свързана със създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен предмет.

Националният център за безопасен интернет публикува годишния отчет за дейността си през 2019 г., която включва работа по близо 10 000 сигнала за злоупотреба или опит за злоупотреба с деца онлайн.

Вече над 10 години образователните системи по света се опитваха да се пригодят към изискванията на дигиталната епоха. С малкото изключение на Естония и Финландия предприеманите стъпки бяха малки, неуверени, често неадекватни. Продължаваше да битува мнението, че за децата интернет е по-скоро вреден и опасен, отколкото полезен. Една драматична пандемия обаче ни изстреля в новата дигитална епоха.

Вече повече от месец българските учители успешно адаптират практиката си към необходимостта да обучават учениците си дистанционно. Създалата се ситуация изисква от тях още повече усилия, така че да могат да преподават материала по ефективен и интересен начин. Същевременно, учениците прекарват повече време в интернет от всякога, което пък ги прави още по-уязвими към рисковете в онлайн пространството.

Във връзка с провеждането на дистанционно обучение в рамките на цялата страна Националният център за безопасен интернет изготви насоки за учители и родители за използването на различни онлайн платформи и канали за обучителния процес включително и на социални мрежи.