Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

От започването на дейността си през 2005 г. Националният център за безопасен интернет разработва и апробира различни методики и материали за обучения на деца, родители и професионалисти. Целта на тези обучения е да се помогне на децата от различни възрасти да се предпазват от многобройните рискове и опасности когато са в интернет. Обученията се провеждат от екипи от 2 до 4 експерти на двете основни организации в Центъра за безопасен интернет - Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Асоциация "Родители". Някои от методическите материали и наръчници са достъпни за сваляне в секцията "Материали".

 

За заявки, информация за цените и други въпроси за обученията, семинарите и комбинираните предложения, изпратете ни имейл с ваш телефон за контакт на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или ни потърсете на телефон 02/9441799 (с пояснение, че се интересувате от обученията на Национален център за безопасен интернет).

 

Обучения

Обучение "Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивно обучение в училище". Основната цел на интерактивните занятия е да подпомогнат децата в училище да осъзнават, да разбират и да се предпазват от рискове и насилие на границите на виртуалното пространство и реалността. Обученето е насочено към развиването на уменията на възрастните да провеждат интерактивни занятия по два наръчника с общо 44 подробно разработени теми с времева рамка един учебен час, ясни инструкции и материали за обучителите. Темите покриват широко поле от теми, касаещи децата и младежите между 5 и 12 клас. Първият наръчник акцентира на различните форми на насилие в онлайн и офлайн живота и връзката между тях, а вторият набляга на позитивните умения и силните страни на младите хора за справяне с предизвикателствата в ежеднението. Преминавайки през обучението, всеки участник получава комплекта наръчници, които може да използва гъвкаво в работата си с групи деца, като комбинира, обогатява или съкращава теми.


RealnoVirtualno1

Примерни теми от Наръчник 1:

- „Насилието – виртуално и реално“;

- „Насилието – жертва и насилник“;

- "Себеутвърждаващо поведение";

- "Безопасно общуване в интернет";

. "Визуално насилие в интернет";

- "Жертва на насилие - стратегии за справяне".

 

RealnoVirtualno2

Примерни теми от Наръчник 2:

- „Нужди, желания и емоции“ ;

- „Ценности“;

- „Любов“.

Методиката е апробирана с всички възрастови групи и се прилага в над 100 училища в 7 града в страната от над 170 обучени обучители.

Възраст на децата: между 12 и 18 години.

Участници: учители, педагогически съветници, училищни психолози, членове на местни комисии за борба с противообществени прояви, инспектори от Детска педагогическа стая.

Времетраене на обучението: 16 часа.

Цели:

- придобиване на по-голяма увереност в провеждането на интерактивни занятия с ученици по теми, свъразни с реалното и виртуалното насилие;
- по-добро разпознаване на онлайн и офлайн формите на насилие и изграждане на умения за предпазване от различните форми на насилие;
- умения за предприемане на конкретни мерки при възникнала рискова ситуация онлайн. 

 

Обучение "Активно бащинство". Редица изследвания показват, че децата с ангажирани бащи имат по-високи оценки, по-добри социални умения, адаптират се по-бързо Narychnik bashtinstvoихаресват времето, прекарано в училище повече. Тези деца по рядко стават жертви на злоупотреби и израстват като по-дбри партньори и родители на техните собствени деца.Въпреки че през последните години се наблюдава значително нарастване на времето, което децата прекарват с бащите си, много професионалисти отчитат, че бащите не присъстват достатъчно в училищния живот. Отчасти това се дължи на фактори като недостатъчно ясни послания към бащите, че са желани и адекватни родители, липса на подход към родителите, който да отчита особеностите на майката и на бащата, липсата на ясни правила за работа с разделени родители и други. Темата за интернет и новите технологии дава чудесна възможност мъжете да се въвлекат през тема, която не им е чужда, като в същото време се насърчават да играят, учат и да се забавляват заедно с детето - онлайн и в реалния живот, изграждайки взаимоотношения на доверие и подкрепа.

Възраст на децата: между 6 и 11 години.
Участници: учители от начален етап, педагогически съветници и психолози в училище.
Времетраене на обучението: 16 часа.

Цели:

- по-добра информираност на участниците за ролята на бащата в живота на детето;
- по-добри умения за работа с бащи;
- умения за разработване на собствени инициатива за включване на повече бащи в училищната общност с цел подпомагане на пълноценното емоционално, социално и интелектуално развитие на детето.


Ezik omrazaОбучение "Деца, родители и учители срещу езика на омразата и дискриминацията". Българското общество е изправено през последните години пред значително ниво на агресия и на задълбочаващи се дискриминативни нагласи, периодично изливащи се в различни форми и на физическо насилие, включващи ксенофобия и расизъм и базирани на широкото разпространение на езика на омразата. Сблъскването на децата с този социален феномен вече настъпва в най-ранна възраст поради ранната социализация на днешните деца в резултат на навлезлите в ежедневието информационни и комуникационни технологии. Сред причините за това явление е и абдикирането на родителите от дигитално родителство – неразбиране на все по-голямата роля, която интернет играе в живота и израстването на децата им, незаинтересованост с какво се занимават децата им в интернет, липса на общуване и разяснение за спецификата на онлайн средата и нейните изразни средства, както и късното и неубедително навлизане на гражданското образование и обучението в социални умения в училище. Това обучение представя тристепенна методика за работа с деца и родители за превенция на езизка на омразата и дискриминацията чрез развиване на културните и социалните умения на учениците. Трите степени включват работа в час чрез интерактивно предсатвяне на учебното съдържание, домашна работа в партньорство с родител/ите и организация на общо училищно събитие за деца, учители и родители. Дейностите за описани в наръчник за обучителя и учебна тетрадка за учениците.

Възраст на децата: между 6 и 11 години.
Участници: учители от начален етап, педагогически съветници и психолози в училище.
Времетраене на обучението: 16 часа.

 Цели:

- развиването на чувствителността на училищните екипи към дискриминацията и езика на омразата;
- повишаване на уменията им да предсатвят интерактивно учебното съдържание с цел повишаване на културните и социалните умения на децата;
- повишаване на уменията на училищните екипи за позитивно включване на родителите в училищния живот.

 

cyber badge

Обучителна програма "Киберскаут".

Възраст на учениците: 12-15 години.

Времетраене на обучението: 16 часа.

Цели:

- децата умеят да разпознават рисковете в интернет;
- владеят стратегии за справяне;
- познават съществуващите възможности за помощ и докладване;
- знаят къде могат да потърсят допълнителна информация и материали;
- могат да предадат своето знание на връзниците си в неформален разговор;
- могат да изнесат групова презентация по тема, свързана с онлакн рисковете и уменията за справяне.

Повече информация за програмата можете да намерите тук

 

 

Семинари

Семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" - за учители ( и други професионалисти).

За професионалисти – подходящ за педагози, психолози, социални работници, обществени възпитатели, специалисти работещи в социалната и образователната сфера  с деца на възраст 13-18 години (5 - 11 клас), група до 25 човека.

Времетраене на семинара: 4 учебни часа.

Цели:

- информиране за най-актуалните рискови ситуации в интернет;

- запознаване с Нетикета – етикет на онлайн поведение;

- запознаване с възможностите за справяне с проблемно поведение в интернет спрямо различни ситуации и различен контекст;

- запознаване с възможностите за подкрепа от страна на НЦБИ и каналите за докладване и получаване на помощ;

- предоставяне на материали за работа с учениците.

 

Семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" - за ученици.

Семинарът се провежда в група до 25 деца,  формирана според възрастта на децата:

 • 11-13 години;
 • 14-18 години.

Времетраене на семинара: 4 учебни  часа.

Цели:

- запознаване с Нетикета – етикет на онлайн поведение;

- развиване на умения за разпознаване на най-честите рискови ситуации в интернет;

- усвояване на умения за справяне и преценка за подходящите действияим в конкретната ситуация;

- развиване на умения за докладване и за търсене на помощ;

Препоръчително е в този обучителен семинар да се включи минимум един професионалист от институцията, работеща с децата. Неговото обучение не повишава цената на семинара.

 

Семинар за родители "Рискове и възможности в интернет".

Семинарът се провежда в група до 25 човека,  формирана според възрастта на децата:

 • Група от родители на деца между 7 и 11 години (1 – 4 клас);
 • Група от родители на деца между 12 и 16 години (5 – 8 клас).

Времетраене на семинара: 120 минути

Цели:

- запознаване с основните рискове за децата в интернет;

- запознаване с основните начини за насърчаване на позитивно поведение онлайн;

- разпознаване на симптомите на проблемната употреба на интернет;

- запознаване с добрите родителски практики в дигиталния свят;

- запознаване с каналите за докладване и намиране на помощ и допълнителна информация;

- възможност за дискутиране на конкретни въпроси и случаи.

 

Комбинирани

Пакетните обучения включват бонус и отстъпка от общата цена.

Пакет обучения 1:

 1. Обучителен семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" за учители (и други професионалисти, работещи с деца);
 2. Обучителен семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" за ученици;
 3. Вечерен семинар за родители "Рискове и възможности в интернет".

*Бонус: Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение" за ученици в 4 клас (до 2 паралелки)

Пакет обучения 2:

 1. Обучителен семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" за ученици;
 2. Вечерен семинар за родители "Рискове и възможности в интернет" .

*Бонус: Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение" за ученици в 4 клас (до 2 паралелки)

Пакет обучения 3:

 1. Обучителен семинар "Онлайн рискове и умения за справяне" за учители (и други професионалисти, работещи с деца);
 2. Вечерен семинар за родители "Рискове и възможности в интернет" .

*Бонус: Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение" за ученици в 4 клас (до 2 паралелки)

Пакет обучения 4 (подходящи за работещи с деца в риск):

 1. Обучителен семинар „Онлайн рискове и умения за справяне“ за професионалисти, пряко работещи с деца и младежи от 11 до 18 години (възпитатели, социални работници, психолози, персонал на институция);
 2. Обучителен семинар за деца от 11 до 18 години от уязвими групи.

*Бонус: Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение" за ученици в 4 клас (до 2 паралелки)

Пакет обучения 5 (подходящи за работещи с деца в риск):

 1. Обучителен семинар „Онлайн рискове и умения за справяне“ за професионалисти, пряко работещи с деца и младежи от 11 до 18 години (възпитатели, социални работници, психолози, персонал на институция);
 2. Обучителен семинар за деца от 11 до 18 години (от уязвими групи);
 3. Вечерен семинар за родители/грижещи се роднини "Рискове и възможности в интернет".

*Бонус: Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение" за ученици в 4 клас (до 2 паралелки)

 

 *Открит урок "Онлайн рискове и отговорно поведение":

 Не се предлага самостоятелно, а като бонус, включен в пакетните обучения.

 Възраст на учениците: 10 години (4 клас) – всеки открит урок е за една паралелка

 Продължителност: 45 минути

 Цели:

 - да се информират учениците за основните рискове онлайн;

 - да се информират учениците за основните канали за получаване на помощ или допълнителна информация.