Този сайт използва "бисквитки" за да подобри предлаганите услуги.

propaganda nasilie1Пропагандата на насилие и самонараняване се съдържа в интернет страници, провокиращи или към агресивни и вредни действия срещу определен човек или определена група от хора, или към самонараняване и самоубийство.

Пропагандирането на насилие и самонараняване...

- може да се срещне в сайтове, форуми или групи, някои от които могат да бъдат лесни за откриване, а други-не;

- включва текстове, снимки, клипчета, филми с реч на омразата, като например ксенофобски (съдържащи омраза към чужденците), сексистки и хомофобски (съдържащи омраза към хомосексуалистите) лозунги и призиви за насилие, разпространяване на информация за различни техники и материали за атакуване и самонараняване;

- не винаги представлява незаконно съдържание, поради което премахването му от мрежата понякога е трудно. Има случаи, в които такива сайтове и форуми, лансират идеи за забавление с много груб привкус и елементи на насилие, над себе си или над друг човек.

Превенция:

Безопасно търсене. Има няколко лесни стъпки, благодарение на които търсенето в интернет може да стане по-безопасно за децата. Една подобна превенционна стъпка, може да бъде инсталирането на програма за родителски контрол. Програмите предпазват децата от голям брой нежелани сайтове и помагат на родителите да изградят устойчиви правила за безопасност в интернет. Те, в същото време, не са универсално решение, защото по-големите деца могат да търсят повече самостоятелност в интернет и да се опитват да заобиколят програмата, инсталирана от родителите. Също така, често пъти, ограниченията вкъщи може да не важат за приятелите или за преносимите устройства, които детето използва. Не е за пренебрегване и фактът, че част от съдържанието с насилие и самонараняване, може да се срещне и в популярни сайтове, от които такова съдържание трудно може да бъде премахнато, като Фейсбук и YouTube. 

Социални умения. Медийното съдържание е навсякъде около нас и неговото влияние трудно може да се ограничи. Именно затова е важно децата да имат умения за критично мислене, себеизразяване и стратегии за разрешаване на конфликти, които да им помагат да се справят в средата си, без да прибягват до заучени модели от телевизията или игрите. Уменията, разбира се, се градят постепенно, и зависят в голяма степен от семейството и училището.

Основните причини за насилствено поведение към другите, или към себе си, са трудности при справяне с тежки емоционални преживявания, ниско самочувствие, свръхчувствителност, или просто неопитност. Затова, детето има нужда да разговаря за чувствата и преживяванията си. Един начин, по който може да установите дали детето Ви се вписва добре в средата си, е да наблюдавате дали той/тя успешно се приобщава и участва в дейностите на дадена група от свои връстници (съученици, деца от блока и други). Голяма част от емоционалните проблеми при децата възникват именно вследствие на проблеми в отношенията с приятели или съученици.

При възникнал проблем:

Предотвратяване на вреда. В зависимост от това какъв е проблемът – детето е попаднало на неприятен за него клип и е много разстроено, или пък общува във форум с реч на омразата, в следствие на което е използвал/а бръснарско ножче, за да се нарани, най-важното е да се действа навреме, за да се предотврати както емоционалната, така и физическата вреда, колкото се може по-рано. Първата стъпка е разговор на детето с възрастен, на когото има доверие, който да го изслуша, без да го критикува. Справянето с проблема може да изисква и различно действие – от блокиране и докладване на даден сайт, до търсене на професионална помощ за младия човек и семейството.

Среща със специалист. Израстването често ни среща с трудни, дори кризисни, периоди, отвъд които е трудно да се погледне. Въпреки това, всяко дете и семейство може да се справи с тях, дори понякога да има нужда от малко помощ. Срещата с психолог в училище или в Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), където услугите са достъпни и безплатни, може да се окаже безценна подкрепа в труден момент. Психологическата работа се препоръчва особено в случаите на тежки форми на агресия срещу другите или мисли/опити за самоубийство.

Сигнализиране на съдържание. Въпреки че няма 100%-ова гаранция, че съдържание, пропагандиращо насилие или самонараняване, на което детето е попаднало, ще бъде премахнато от интернет, важно е то да бъде докладвано. Натрупването на сигнали води до по-бързи и активни действия от страна на администраторите на сайтовете. Освен това, чрез сигнализиране, потребителите демонстрират своята лична отговорност за съдържанието в мрежата.

Основни опасности в различните възрастови групи:

3-6 години

Най-големите притеснения на възрастните, в тази ранна възраст на децата, са свързани с интернет съдържанието, на което малчуганите могат да попаднат. За по-малките деца е нормално най-силно влияние да имат игрите и визуалните материали, като анимирани клипчета и картинки. Тъй като през повечето време те използват интернет в присъствието на възрастен човек, вероятността да попаднат на нещо притеснително без да споделят за това е малка. Все пак, от изключително значение е още при първите си опити в мрежата, децата да бъдат насърчавани да разказват на възрастните какво разглеждат и на какви игри са се натъкнали. При желание, родителят може да инсталира програма за родителски контрол, като избере според вида на устройството, възрастта на детето, ефективността на всяка от програмите и дали тя да е платена или безплатна, на Европейската платформа за рейтинг на програми за родителски контрол.

7-9 години

Част от игрите и клиповете, на които децата попадат в мрежата, включват някакъв вид насилие. Разбира се, това не е задължително, но често децата биват привлечени от екшъна и силните герои, затова е разбираемо, че на тази възраст те може да искат да им подражават. За успокоение, може да се каже, че някои съвременни изследвания сочат, че компютърните игри не оказват сериозно и дългосрочно вредно влияние върху децата. По-скоро деца, които вече са в риск, или изпитват сериозни емоционални липси, са склонни да играят по-дълго време игри с насилие и да копират действията си от тях. В този смисъл, най-важно е да се търсят причините за поведението на детето в цялостната му среда и в начините на общуване с другите, които вижда около себе си.

10-12 години

Влиянието на медийното и онлайн съдържание за подрастващите може да бъде фактор в поведението им, но като цяло най-силно въздействие все още оказват семейството и приятелите. Не бива да се пренебрегва, обаче, фактът, че с порастването, експериментите стават по-чести и по-смели. Затова е важно детето да се насърчава  да развива своите умения и интереси, като по този начин да натрупва самочувствие и увереност в общуването с другите по ненасилствен и социално приемлив начин. Спортът и изкуството са чудесни средства за себеизразяване и освобождаване от натрупани емоции. Благодарение на тях и на приятелския кръг, който се оформя с тяхното практикуване, младежите са по-защитени от пропагандата на себенараняването и насилието.

13-15 години

Тъй като за тийнейджърите най-важната група е тази на приятелите и връстниците, възможно е всички членове на "бандата" да се подведат по определен модел на поведение, който възрастните да не одобряват или да не разбират. Въпреки силата на общото мислене, все пак, повечето младежи имат за пример своите родители, по-големи братя и сестри или учители, които харесват. Проблемите идват тогава, когато младият човек е страстен последовател на личности, които приканват към агресивни или себенараняващи действия. Често, това са деца и младежи, които живеят в нестабилна среда, натрупали са много негативни емоции, или нямат силни връзки на привързаност със значими възрастни.

16-18 години

При младите хора на прага на пълнолетието, чиито характери вече са сравнително оформени, е по-трудно да се насаждат идеи. Най-важното е с тях да се разговаря с уважение и зачитане, за да могат в защитената среда на семейството и училището да споделят и говорят за своите разбирания за света, обществото и взаимоотношенията. Именно самочувствието, което придобиват от такива разговори с близките хора, дава на младите хора защита от вредните влияния на манипулацията, която може да се срещне в интернет.

 

Статии:

Best free parental control software: 5 programs to keep your kids safe in 2015

Програми за родителски контрол