Как да получа консултация или отговор на въпрос?

Консултативната линия е услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет. Тук може да разговаряте с човек, от който да получите информация за рисковете при подрастващи, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях. Консултантите предоставят обща информация и оказват подкрепа в ситуации на риск при подрастващи в Интернет. Консултациите са подходящи за деца, млади хора и възрастни, полагащи грижи за деца (родители, учители и други професионалисти)

Най-често разговорите на линия са насочени към:
• Предоставяне на обща информация за рисковете, които децата срещат онлайн
• Как възрастните да управляват по-добре виртуалния живот на децата
• Възможни начини за превенция на опасностите в интернет
• Възможни начини за реакция при реални ситуации
• Емоционална подкрепа и насоки при конкретни ситуации

Как и кога мога да се свържа с консултант?
Консултативната линия е отворена всеки работен ден между 10 до 18 ч., чрез:
• чат канал (бутона „за съвет“)
• телефон 124 123 (14/15 ст., независимо от продължителността на разговора)
• по всяко време чрез имейл : [email protected]; При въпроси, зададени на имейл, се отговаря в рамките на три работни дни.

Как работи екипът на Консултативната линия?
Консултативната линия е АНОНИМНА. При разговор на линията професионалистът се стреми да уточни каква е ситуацията и с какво може да ви бъде полезен чрез задаване на уточняващи въпроси. Тъй като всяка неприятна или рискова ситуация поражда различни и понякога силни емоции, по време на разговора това може да бъде поставено на фокус. По този начин консултантът цели да ви подкрепи и партнира в намирането на подходящ изход.

Ние, екипът на Центъра за безопасен интернет, сме психолози и социални работници, преминали специални обучения за консултиране, подкрепа и информиране в областта на онлайн безопасността при децата. Като професионалисти, работещи с деца, се ръководим от принципи, подкрепящи благосъстоянието им и сме приели политика и правила, които целят да гарантират това.