Материали

Една от най-важните дейности на Центъра за безопасен интернет и разработването на методологии и наръчници за деца, младежи, родители и учители. Целта е да се повиши цялостно  информираността за опасностите в Мрежата и при ползване на информационни и комуникационни технологии, как да се предпазваме и да развиваме дигиталната-медийната грамотност на деца и възрастни.