Подаване на сигнал

Какво да докладвам?     Работни процедури     Процедури на INHOPE

В момента обновяваме платформата на Горещата линия за сигнали за незаконно и вредно съдържание, и онлайн експлоатация на деца. Моля, подавайте Вашите сигнали на имейл hotline@safenet.bg или на Националната телефонна линия за онлайн безопасност за деца: