За нас

Българският Център за безопасен интернет защитава децата в Интернет от 2005 г. с частичната финансова подкрепа на европейските програми „Безопасен интернет“ и от 2014 г. – „По-добър интернет за децата“. Той се управалява от неправителствената организация Асоциация „Родители“. Центърът е създаден и управляван в консорциум от фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и СНЦ Асоциация Родители, с участието на агенция „Декони“.

Основните дейности на Центъра включват:

  • обработване на сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни;
  • консултиране по телефон и по онлайн канали на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн;
  • разработване и провеждане на различни обучения на деца, млади хора, родители, учители и други професионалисти; 
  • разработване на различни материали, целящи да повишат информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.

Центърът е член на Европейската мрежа от 30 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 42 държави.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.