Защита на личните данни

Този сайт не използва програмни продукти за проследяване и идентифициране на потребителите.

Доброволно предоставените лични данни от тези потребители, които не се възползват от възможността да подадат анонимно сигнал за незаконно или вредно за деца съдържание и поведение в интернет или да се свържат с наш консултант, а подават лична информация с цел да получат обратно информация за работата по сигнала им, ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били предоставени и тяхната конфиденциалност е гарантирана. Те се използват единствено за потвърждаване на получаването на сигнала и за информиране за взетите последващи мерки по него, и в изключителни случаи – за искане на по-точна информация за местонахождението на незаконното съдържание или поведение. Лични данни, съпровождащи сигнал, не се предоставят в никакъв случай на трета страна без предварително съгласие. 

Сайтът използва стандартни уеб-бисквитки с цел улесненяване ползването на сайта от потребителите и за получаване на общи статистически данни за посещаемостта с цел подобряване на съдържанието и услугите. Сайтът не събира никаква допълнителни лични данни чрез „бисквитки” (cookies) или по какъвто и друг начин.

ФПИК ще предприеме всички разумни мерки, за да осигури конфиденциалността на всички лични данни по всяко време в съответствие с националното законодателство за защита на личните данни. Тези данни включват всяка лична информация, предоставена при подаване на сигнал, в отговори на запитвания или съдържаща се в списъци с адреси на електронна поща. Потребителите трябва да са информирани, че с цел анализ на посещаемостта на сайта и неговото подобряване се съхраняват данни, които са предназначени само за вътрешно ползване и не съдържат никакви лични данни освен IP-адресите на компютрите, от които сайтът е посещаван.